avow logo

AVOW

Strategaeth Gomisiynu Pobl Hŷn 2013-18

Bydd Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam Adran Gofal yn cynnal un-off Gweithdy Darparu yn y Sector Trydydd ymgynghori am y ddogfen ganlynol:

“Pobl Hŷn Strategaeth Comisiynu: A Dull Ataliol”

Hoffem wahodd sefydliadau Trydydd Sector sydd â diddordeb mewn gwasanaethau pobl hŷn i ddod draw i ddysgu mwy am ein bwriadau comisiynu, yn ogystal â helpu i lunio gwasanaethau cymunedol yn y dyfodol lefel isel i bobl hŷn.

Bydd y gweithdy’n cael ei gynnal ar ddydd Mercher 23 Ionawr am 1pm yn y Neuadd Goffa, Bodhyfryd, Wrecsam, LL12 7AG

Os gwelwch yn dda gofrestru eich diddordeb mewn mynychu’r digwyddiad hwn drwy gysylltu Jo Ward, Rheolwr Comisiynu ar gyfer Pobl Hŷn,

Ffôn:            01978 298611

Ebost:           jo.ward@wrexham.gov.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design