avow logo

AVOW

Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd: Gwasanaethau Ddi-dor ar gyfer Pobl gydag Anableddau Dysgu

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Anableddau Dysgu (LDTP) yn bwriadu datblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ddi-dor ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu. Drwy integreiddio iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector yn well, bwriad y rhaglen yw helpu pobl gydag anableddau dysgu i fyw’n fwy annibynnol a chael y gofal sydd angen arnynt yn agosach i’w cartrefi. Mae’r rhaglen yn bwriadu cyflawni hyn mewn sawl ffordd wahanol:

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Anableddau Dysgu wedi neilltuo swm o arian i annog a chefnogi prosiectau arloesol newydd sy’n:

Ffurflen Gynigion: bidding-form-welsh

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design