avow logo

AVOW

Lasio ymgynghoriad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Mae trigolion Wrecsam yn cael eu gwahodd i gyfrannu at ymgynghoriad uchelgeisiol newydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol.  Bwriad Ein cynllun – cynllun ar gyfer bywyd, dewis a llwyddiant yn Wrecsam yw gwneud gwahaniaeth i drigolion Wrecsam o 2012 hyd at 2024.

Partneriaeth yw’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol o gyrff sy’n darparu gwasanaethau i Wrecsam.  Ymhlith yr aelodau mae Cyngor Wrecsam, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Y Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol, Prifysgol Glyndŵr, Coleg Iâl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Iechyd Cyhoeddus Cymru â’r Bwrdd Profiannaeth.

Mae yna groeso mawr i chi hwylio draw i wefan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol, www.bgllwrecsam.org er mwyn darllen y cynllun drafft ac anfon eich ymateb.

LSB launch 2012 – Welsh

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design