avow logo

AVOW

Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon” neu “legal highs”)

Black_landscape1Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystyried sylweddau seicoweithredol newydd – a gânt eu galw hefyd yn gyffuriau penfeddwol cyfreithlon (neu “legal highs”) – yng Nghymru.

Fel rhan o’i ymchwiliad, mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cydmeithasol am wybod beth yw’ch barn chi am ddiogelwch cyffuriau penfeddwol cyfreithlon, faint wyddoch chi amdanynt, a ydych yn gwybod sut i gael gafael arnynt ac a ydych yn ymwybodol o’r cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael i’r rhai sydd wedi cymryd cyffuriau penfeddwol cyfreithlon.

Allwch chi wneud hyn wrth lenwi ein holiadur yma:

https://www.surveymonkey.com/s/ymchwiliad-i-gyffuriau-penfeddwol-cyfreithlon

Ar ddiwedd yr ymchwiliad, bydd y Pwyllgor yn ysgrifennu adroddiad ac yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru yn seiliedig ar y dystiolaeth a gafwyd.

http://www.youtube.com/watch?v=5z_W7brKWM8

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design