avow logo

AVOW

Gwella bywydau drwy siarad a dysgu ar y cyd

20 Chwefror 2017, 9yb – 4yp
Canolfan OpTic, Llanelwy LL17 0JD
Mae gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn profi cyfnod o newid digyffelyb wrth roi’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 ar waith.  Tra bydd hyfforddiant unigol yn chwarae rôl bwysig mewn cefnogi hyn, ceir ymchwil a thystiolaeth ymarfer gynyddol sy’n awgrymu y gall cyd ddysgu yng nghyd-destun ymarfer fod y mwyaf effeithiol.

Bydd y digwyddiad hwn yn dod ag ystod o bobl ynghyd o feysydd polisi, ymchwil ac ymarfer i archwilio’r hyn yr ydym eisoes yn ei wybod am y pwnc hwn a sut gallem ddefnyddio’r wybodaeth hon i gefnogi gwaith datblygu tîm a sefydliadol yn ogystal â chyd-gynhyrchu â’r bobl y meant yn eu cefnogi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu os gwelwch yn dda cysylltwch â Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design