avow logo

AVOW

Sut y gallwn gydweithredu er mwyn sicrhau gwell gofal a lles?

Dyddiad: 13 Ebrill

Amser: 11yb – 3yp

Lleoliad: Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

O gwmnïau newydd i rai sy’n trawsnewid, ac o ddinasyddion i gomisiynwyr,

sut y gallwn gydweithredu er mwyn sicrhau gwell gofal a lles?

Un o nodau’r Fforwm Cwmnïau Cydweithredol Cymdeithasol yw dod â phobl ynghyd i annog cydweithredu ac i greu amgylchedd lle y gall cwmnïau cydweithredol ym maes gofal cymdeithasol dyfu. O ganlyniad i’r brwdfrydedd hwn, rydym yn trefnu digwyddiad cyffrous sy’n canolbwyntio ar ffyrdd o gynyddu llais a rheolaeth defnyddwyr a gofalwyr wrth ddarparu gofal. Byddwn yn canolbwyntio ar ddau brif faes:

1. Annog mwy o gwmnïau cydweithredol cymdeithasol newydd – byddwn yn ystyried sut y gallwn annog twf y modelau microgwmnïau cydweithredol a chwmnïau cydweithredol newydd, gan gynnwys cwmnïau cynorthwywyr personol cydweithredol: bydd Gareth Rogers o Gofal i Gydweithredu yn trafod y gwaith y mae’r prosiect wedi’i wneud hyd yma, a’r cyfleoedd y bydd y model hwn yn eu cyflwyno yn y dyfodol.

2. Cyflwyno ffyrdd y gall comisiynu a chaffael hybu sefydliadau “gwerth cymdeithasol” – o feithrin cwmnïau cydweithredol ar lawr gwlad i drawsnewid darparwyr presennol – bydd Adrian Roper o Gwmni Cydweithredol Cartrefi Cymru yn trafod beth yn union yw sefydliad “gwerth cymdeithasol”, a pham y mae cymorth ym maes comisiynu a chaffael yn hanfodol.

Bydd digon o gyfle am drafodaeth a dadl, ac mae’r digwyddiad yn agored i bawb. Bydd cinio ysgafn a lluniaeth yn cael eu darparu.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design