avow logo

AVOW

Sioe Deithiol Sgiliau a Hyfforddiant Groundwork yn y Flwyddyn Newydd

logoMae Groundwork Gogledd Cymru’n gwahodd Cyflogwyr, Darparwyr Gwasanaethau a cheiswyr swyddi lleol i’w Sioe Deithiol yn y Flwyddyn Newydd.

Am mai ni yw’r darparwr trydydd sector i gontract Twf Swyddi Cymru Llywodraeth Cymru, gallwn helpu a chefnogi cyflogwyr lleol ledled Gogledd Cymru i benodi a chadw staff newydd. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant a datblygiad sgiliau i sefydliadau gyda’n pecynnau hyfforddiant mewn Iechyd a Diogelwch a Chymorth Cyntaf. Ymunwch â ni i gael Paned a Theisen gyda’r tîm ac i weld yr hyn y gall. Groundwork ei gynnig i’ch sefydliad.

Parc Gwledig Dyfroedd Alun

Dydd Llun

Ionawr 20 ed

11am – 2pm

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design