avow logo

AVOW

Clyweliadau Cast Cymunedol

CLYWELIADAU CAST CYMUNEDOL
The Great Gatsby gan F Scott Fitzgerald Addaswydd a Chyfarwyddwyd gan Alexander Wright.

Mae Theatr Clwyd yn cynnal clyweliadau agored i actorion cymunedol ar gyfer ein cynhyrchiad o The Great Gatsby, cynhyrchiad ar y cyd gyda Guild of Misrule.

DYDDIADAU’R CLYWELIADAU: Theatr Clwyd, Ystafell Clwyd – Dydd Sul 26 Tachwedd 2017, 15.00 – 17.00.

Cysylltwch â Melanie Jones: melanie.jones@theatrclwyd.com i gadarnhau y byddwch yn bresennol yn y sesiwn clyweld.  Sylwer bod rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn i fod yn Aelod o’r cast cymunedol

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design