avow logo

AVOW

Cynllun Creu Coetir Glastir – Gwanwyn 2018

Ariennir cynllun Creu Coetir Glastir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Comisiwn Ewropeaidd fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru rhwng 2014 a 2020.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i blannu mwy o goed yng Nghymru trwy gynllun Creu Coetir Glastir er mwyn sicrhau amrywiaeth eang o fanteision:

Mae’r cynllun hwn yn darparu cymorth ariannol ar gyfer cynnal gwaith plannu a ffensio newydd ac mewn rhai amgylchiadau, telir taliadau premiwm a chynnal a chadw. Mae cymorth ariannol ar gael hefyd ar gyfer plannu coed ar dir sy’n parhau i gael ei bori fel rhan o system Amaeth-Goedwigaeth h.y. sy’n cyfuno amaethyddiaeth a choedwigaeth. Croesawir ceisiadau gan reolwyr tir, gan gynnwys ffermwyr, yng Nghymru.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 6 Ebrill 2018.

I gael gwybod mwy, ffoniwch 0300 062 5004 neu ebostiwch: rpwonline@wales.gsi.gov.uk.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design