avow logo

AVOW

Caethwasiaeth Fodern – Nid ar Stepen Drws in

Rydym yn eich gwahodd i seminar AM DDIM yng Nghanolfan Gristnogol y Brenin, Pwll Glas, Yr Wyddgrug  CH7 1RA.  Dydd Mawrth Ebrill 17eg am 2.30yh

Siaradwyr
Matt Hazelwood – Heddlu Gogledd Cymru
Ali Ussary – Cyfarwyddwr, Hafan o Oleuni

Darperir lluniaeth – nid oes angen archebu dim ond troi i fyny

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design