avow logo

AVOW

Gall penderfyniadau ariannol gostio’n ddrud i bobl ifanc ymhen amser

image003Yn ôl adroddiad newydd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gall cael mynediad at gredyd a rheolaeth wael ar arian arwain at flynyddoedd o drafferthion.

Mae bod yn annoeth yn 18 oed pan ddaw credyd ar gael ar hap yn rheswm allweddol pam mae pobl ifanc yn mynd i ddyledion mawr a rheswm arall yw bod pobl ifanc o’r farn y bydd popeth yn iawn yn y diwedd.

https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/news/gall-penderfyniadau-ariannol-gostioan-ddrud-i-bobl-ifanc-ymhen-amser

Am ragor o wybodaeth, gallwch ddarllen yr adroddiad yn llawn yma.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design