avow logo

AVOW

Ar y gweill – Cymhorthfa Amgylchedd Cymru Chwefror y 6ed 2013

Mae Amgylchedd Cymru yn cynnig cyngor, cefnogaeth a grantiau i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol sy’n rhedeg prosiectau amgylcheddol. Mae grwpiau sydd wedi cofrestru yn gallu ymgeisio am grantiau a derbyn hyfforddiant a chefnogaeth yn rhad ac am ddim gan dîm profiadol. Mae pedwar math o grant:

• Grantiau Cychwyn

– i dalu costau sefydlu grŵp neu brosiect newydd.

•Grantiau Cyn-brosiect

– i dalu am astudiaethau dichonolrwydd neu arolygon cyn gallu dechrau prosiect.

• Grantiau Prosiect

– i dalu am ddeunyddiau, treuliau gwirfoddolwyr a phrynu neu logi offer.

• Grantiau Rheoli

– grant tuag at gostau staff.

Os oes gennych chi syniad am brosiect amgylcheddol neu os hoffech chi drafod y grantiau sydd ar gael gydag un o’n Swyddogion Datblygu, cysylltwch â Heather Hicks ar 01978 312556 neu e-bostiwch heather. hicks@avow.org

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design