avow logo

AVOW

Cyfnod ymgeisio Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2018 ar agor

Mae’r Gwobrau yn agored i gynrychiolwyr awdurdodedig prosiectau sydd wedi cael arian Loteri unrhyw bryd ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau yn 1994. Rhaid i brif fuddiolwyr y prosiect fod wedi’u lleoli ym Mhrydain.

Mae modd ymgeisio yn y categorïau canlynol:

Bydd yr enillydd ym mhob categori yn cael gwobr ariannol gwerth £5,000 (sydd wedi cynyddu’r o’r hyn a gynigiwyd o’r blaen, sef £3,000) tuag at eu prosiect.

Pleidlais gyhoeddus fydd yn dewis yr enillwyr ac fe fyddant yn ymddangos mewn Seremoni Wobrwyo ar BBC One.

Mae modd ymgeisio am ddim a’r dyddiad cau yw 6 Ebrill 2018 (11.59pm).

Mae manylion pellach ar gael ar y wefan neu drwy ffonio 0207 211 3991, neu ebostio: awards@lotterygoodcauses.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design