avow logo

AVOW

Newyddion Cyfle Cymru

Mae Cyfle Cymru yn wasanaeth sy’n helpu pobl â phroblemau camddefnyddio sylweddau a/neu gyflyrau iechyd meddwl sydd mewn adferiad neu sydd tuag at ddiwedd ey rhaglen driniaeth i mewn i waith, addysg neu hyfforddiant.

Mae’r prosiect wedi cael ei ariannu am 2 flynedd gychwynnol gan Fronga Gymdeithasol Ewrop ac fe’i ddarperir gan aelodau DACW (Datblygu Cymru Gofalgar) yng Ngogledd Cymru, Gwent, Dyfed, y Bae Gorllewinol a Phowys.

Mae Cyfle Cymru yn darparu’r gefnogaeth sydd ei angen i ddod o hyd i’r swyff iawn, cyfleoedd hyfforddiant new gymwysterau.

Mae’n cynnig;

Newyddion Cyfle Cymru: cyfle-cymru-winter-18-newsletter-bilingual

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design