avow logo

AVOW

Cwmni Bro Ffestiniog Eich Gwahodd i Ddigwyddiad

Hoffai Cwmni Bro Ffestiniog eich gwahodd i ddigwyddiad unigryw ym Mlaenau Ffestiniog ar Chwefror yr 2il, 2018.

Mae Cwmni Bro Ffestiniog yn ddatblygiad hollol arloesol yng Nghymru, sef rhwydwaith o fentrau cymdeithasol llwyddiannus sydd wedi dod at ei gilydd i gydweithio dan faner un cwmni bro. Eisoes mae Cwmni Bro Ffestiniog wedi cyflawni llawer o ran datblygu’r economi a’r gymdeithas leol o’r gwaelod i fyny, gan ddechrau adfer y traddodiad diwylliannol o fentergarwch cymunedol neu, mewn geiriau eraill, y gymuned yn gwneud pethau trosom ni ein hunain.  Mae datblygiad pellach a llwyr wireddu gweledigaeth Cwmni Bro Ffestiniog yn nwylo trigolion yr ardal, i raddau helaeth, ond mae hefyd yn dibynnu ar gefnogaeth llywodraeth, ar wahanol lefelau, ac ar asiantaethau, cyrff ac elusennau sydd â chyfrifodeb i hybu datblygiad ein cymunedau.

Bwriad cyntaf y digwyddiad ar yr 2il o Chwefror yw dangos yr hyn y mae  Cwmni Bro Ffestiniog yn ei gyflawni, rhannu’n gweledigaeth ynglyn a’r ffordd ymlaen a thrafod potensial y Cwmni Bro, nid yn unig o ran datblygiad Bro Ffestiniog ond hefyd fel model o ddatblygu cymunedol  integredig y gellir ei efelychu gan gymunedau ar hyd a lled Cymru.

Ail fwriad y digwyddiad yw  rhoi cyfle i gyrff llywodraeth ac asiantaethau perthnasol ymateb i’r model o ddatblygiad  cymuned a arloesir ym Mro Ffestiniog a thrafod sut orau y gallent hwy gefnogi nid yn unig Cwmni Bro Ffestiniog ond hefyd gyfrannu at wireddu’r weledigaeth ehangach  a photensial y math hwn o ddatblygiad  ar draws Cymru a thu hwnt.

Manylion wedi atodi: gwahoddiad-invitation &  bro-ffestiniog

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design