avow logo

AVOW

Ymgynghoriad Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

Mae pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am wybodaeth i gynorthwyo gyda’r gwaith o graffu ar gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

Am fwy o wybodaeth ac i ymateb, i ddarparu eich tystiolaeth mewn ymateb i’r llythyr ymgynghori

Twitter 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn hyrwyddo’r ymgynghoriad trwy ei gyfrif Twitter, @SeneddCyllid. Er mwyn cynorthwyo ei waith, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn trydar y neges ganlynol, neu dynnu sylw tuag at drydariadau’r Pwyllgor:

Beth yw eich safbwyntiau o ran cyllideb ddrafft nesaf @LlywodraethCym? Rhowch wybod i @SeneddCyllid

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design