avow logo

AVOW

Ymgynghoriad ar y Cynnig Deddfwriaethol i Ddileu Amddiffyniad Cosb Resymol

Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed eich barn am y cynnig deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol.  #TrafodMaguPlant.

https://consultations.gov.wales/consultations/legislative-proposal-remove-defence-reasonable-punishment

Bydd yr ymgyrch yn dod i ben 2 Ebrill 2018.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design