avow logo

AVOW

Ymgynghoriad ar hybu’r Gymraeg

Llywodraeth Cymru wedi lansio’r strategaeth iaith Gymraeg newydd ar gyfer cyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050: Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

Mae ein sylw yn naturiol yn troi at rôl y trydydd sector wrth gyfrannu at yr uchelgais heriol hon. Mae nifer o ffynonellau cyllid newydd yn dod i’r amlwg gan gynnwys gwersi Cymraeg am ddim ac o bosib grantiau arloesi. Byddwch yn clywed mwy yn ystod yr Eisteddfod.

Mae tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi sefydliadau trydydd sector i ddatblygu eu gwasanaethau Cymraeg. Dyma ni nawr yn cymryd cyfle i gynllunio rhaglen waith newydd ar gyfer y cyfnod cyffrous sydd o’n blaenau. Byddwn yn ddiolchgar os allwch chi fel arweinwyr y sector ar lefel sirol llenwi’r holiadur isod a rhannu’r neges gyda’ch aelodau? 

Mae tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg eisiau’ch barn!

Yn ein gwaith gyda’r trydydd sector yng Nghymru, rydym bob amser yn ceisio darparu’r cyngor a chymorth sydd angen ar sefydliadau elusennol. Ymwelwch â: www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu am drosolwg o’n gwaith.

Gwerthfawrogwn eich amser i rannu barn ar ein gwaith trwy gwblhau’r holiadur yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/Hybu3sectorCYM  (dyddiad cau 18/8/2017)

Os ydych yn cael anhawster gyda’r fersiwn ar-lein, neu angen copi hygyrch o’r holiadur, mae croeso i chi gysylltu ar hybu@comisiynyddygymraeg.cymru , 0845 603 3221. Bydd hefyd cyfle i gwblhau’r holiadur ar stondin y Comisiynydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design