avow logo

AVOW

Ymgynghoriad ar y Pwerau Newydd 2019

Hoffwn eich cyfeirio at yr ymgynghoriad y mae’r Ombwdsmon yn ei gynnal ar hyn o bryd mewn perthynas â’i bwerau newydd yn Neddf yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019. Maent yn ymwneud ag ymchwiliadau ‘Ar ei Liwt ei Hun’ a chreu Awdurdod Safonau Cwynion. Cliciwch yma i weld y dogfennau.

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau efallai sydd gennych ar y dogfennau hyn ac ar y pwerau newydd yn gyffredinol. Cyflwynwch eich sylwadau i cyfathrebu@ombwdmson.cymru

Nodwch, mae’r ymgynghoriad yn cau ar 30 Medi 2019.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design