avow logo

AVOW

Chinio Mawr y Gymanwlad – Wrecsam

wrexham-big-lunch-20-april_page_2

Galwch heibio unrhyw adeg rhwng 12.00-2.00pm 

Gadw Lle: https://bit.ly/2qgfkMN

Dewch i’n Cinio Mawr yng Wrecsam i ddathlu ein cysylltiadau â 52 o wledydd eraill y Gymanwlad.

Yn y cyfnod cyn Cyfarfod Penaethiaid Llywodraethau’r Gymanwlad ym mis Ebrill, lle bydd arweinwyr yn dod ynghyd i fynd i’r afael â’r heriau byd-eang sy’n ein hwynebu, rydym yn eich gwahodd i fwyta, sgwrsio a mwynhau gyda phobl o Gymru a rhai o wledydd y Gymanwlad.

Byddwn yn darparu bwyd ond byddem wrth ein boddau pe baech yn dod â rhywbeth gyda chi i’w rannu – efallai eich hoff fwyd o un o wledydd y Gymanwlad.

Bydd croeso i bawb, gyda cherddoriaeth a gweithgareddau i bob oedran!

Cofrestrwch eich hunan a’ch gwesteion yma, fel ein bod yn gwybod faint o bobl fydd yn mynychu, yn ogystal ag unrhyw anghenion dietegol neu hygyrchedd.

Ariennir ein Cinio Mawr gan Lywodraeth Cymru ac fe’i cynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru, Race Council Cymru ac Eden Project Communities (y bobl sy’n gyfrifol am y Cinio Mawr).

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design