avow logo

AVOW

Plant yng Nghymru Arolwg Tlodi 2018

Am y tair blynedd diwethaf, mae Plant yng Nghymru wedi cynnal arolwg o’r gweithlu ac wedi cyhoeddi adroddiad o’n canfyddiadau: ‘Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Cipolwg ar y prif faterion a godwyd gan deuluoedd’. Rydym yn ailadrodd yr arolwg ar gyfer 2017/18 i roi darlun cyfredol i ni o dlodi yng Nghymru ac i nodi tueddiadau dros y cyfnod o dair blynedd.

Nododd arolwg y llynedd y materion mwyaf cyffredin mewn perthynas â thlodi fel:

Cafodd problemau cysylltiedig â thlodi eu dwysáu yn achos teuluoedd un rhiant, teuluoedd â phlentyn neu riant anabl, teuluoedd mawr a theuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

Rydym ni’n awyddus i glywed oddi wrthych chi, i’n helpu i ddeall beth yw’r prif faterion mewn perthynas â thlodi sy’n wynebu plant a theuluoedd yng Nghymru heddiw a faint sydd wedi newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Rhowch eich barn trwy ateb y cwestiynau canlynol, erbyn 6 Ebrill 2018!

https://www.surveymonkey.co.uk/r/TPSHXRH

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design