avow logo

AVOW

Ymgysylltu a Ymgynghoriad â Gofalwyr

Dydd Llun 25 Medi 2017

2:00pm – 4:00pm

Adeiladu’r Goron, 31 Stryt Caer, Wrecsam, LL13 8BG

Rydym yn ceisio gwella ein hymgysylltiad â Gofalwyr yn Wrecsam i helpu i gomisiynu’r gwasanaethau a fydd yn diwallu eich anghenion orau ac yr hoffem wybod beth yr hoffech ei weld yn ei le yn y dyfodol i’ch cefnogi yn eich rôl ofalu.

Fel rhan o’r gwaith hwn, byddwn yn cynnal Gofalwyr i gwrdd Tîm Comisiynu a Chynllunio, Gofal Cymdeithasol i Oedolion i rannu eich barn i helpu i lywio ein Strategaeth Gomisiynu Gofalwyr ac unrhyw fwriadau comisiynu yn y dyfodol.

Os hoffech fod yn rhan o’r ymgysylltiad hwn neu os na allwch fynychu’r diwrnod ond rydych eisiau gymryd rhan yn yr ymgysylltiad trwy lenwi holiadur, cysylltwch â Kimberley Mason, Swyddog Comisiynu a Chynllunio ar (01978) 298618 neu e-bostiwch kimberley.mason@wrexham.gov.uk.

Bydd y wybodaeth a ddarperir yn ystod yr ymgysylltiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol ac ni fydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu rhannu heb eich caniatâd.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design