avow logo

AVOW

Cydgynhyrchu yng Nghymru: Seminar Anabledd Dysgu Cymru

Cydgynhyrchu yng Nghymru – Dulliau newydd i leihau arwahaniad cymdeithasol a hyrwyddo perthnasoedd ystyrlon.

Seminar Anabledd Dysgu Cymru

Dydd Mercher 9 Mai 2018 yn Glasdir, Conwy 

dydd Iau 10 Mai 2018 yn y Future Inn, Caerdydd

Hoffai Anabledd Dysbu Cymru a Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru eich gwahoddd i ddigwyddiad undydd arbennig i edrych ar gydgynhyrchu, beth ydy hynny a sut i’w ddefnyddio yn eich bywyd, eich cymuned ac i ddatblygu gwell gwasanaethau.

Dywed y rhan fwyaf o bobl sydd ag anabledd dysgu fod cyfeillgarwch a chysylltiadau yn bwysig iddynt. Mewn gwirionedd mae llawer o bobl yn canfod eu hunain ar wahân yn gymdeithasol ac yn wynebu rhwystrau wrth greu a datblygu ffrindiau a chysylltiadau newydd, ac mae amryw o wasanaethau ac asiantaethau cymorth yn ei chael hi’n anodd medru galluogi’r rhai a gefnogir ganddynt i elwa o’r elfen normal hon mewn bywyd.

Bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar enghreifftiau o sut mae sefydliadau yn defnyddio dulliau newydd i helpu pobl sydd ag anableddau dysgu i ddatblygu eu bywydau cymdeithasol, gwneud ffrindiau a chael cysylltiadau. Ceir cyflwyniadau ysbrydoledig a llawn gwybodaeth hefyd a chyfle i edrych ar enghreifftiau a materion mewn mwy o fanylder mewn gweithdai llai.

Drwy fynychu’r digwyddiad hwn cewch syniadau a strategaethau i’ch helpu i roi egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ar waith drwy:

Am ragor o wybodaeth, prisiau ac i archebu eich lle ewch i’n gwefan os gwelwch yn dda.

Gobeithio y byddwch yn gallu ymuno â ni yn y digwyddiadau yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch neu ffoniwch fi ar 029 2068 1161.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design