avow logo

AVOW

Rhaglen grantiau bach y BBC

Mae BBC Plant mewn Angen yn awyddus iawn i hyrwyddo i sefydliadau yng Nghymru ein Rhaglen Grantiau Bychain.  Gellir wobrwyo grant hyd at £10,000 am flwyddyn o waith. 

Beth am rhoi hwb i weithio gyda plant neu phobl ifanc difreintiedig  (hyd at 18 mlwydd oed) yn eich ardal?  Mae yna 5 dyddiad cau y flwyddyn: 01 Medi, 01 Rhagfyr, 01 Chwefror, 01 Ebrill a 01 Mehefin.  Ceir cadarnhad grant o fewn 8/9 wythnos.  Mae ein Rhaglen Prif Grantiau eto ar gael am geisiadau dros £10,000 (am hyd at 3 blynedd o waith).  I wneud cais ewch i www.bbc.co.uk/pudsey neu ffoniwch James neu Andrea ar 029 2032 2383 i drafod eich syniad.  Rydym yn edrych ymlaen i glywed wrthych.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design