avow logo

AVOW

Gweithdy B2C

Cyfrifwyr Siartredig Hill & Roberts, Cwmni Yswiriant Daulby Read & Cwmni Rheoli Cyfoeth St James Place

AVOW 25 LOGO FINAL ABSOLUTELY!Gweithdy B2C FLVC Community Card blue

Dydd Iau, Ebrill y 25ain 2013

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug,

Sir y Fflint, CH7 1YA

                                 9.00yb – 1:00yp

Dyma gyfle gwych i chi dderbyn gwybodaeth ac arweiniad o ansawdd gan arbenigwyr proffesiynol yn gwbl rhad ac am ddim. Bydd 3 siaradwr gwadd proffesiynol yn ateb eich cwestiynau gan gynnig gwybodaeth yn arbennig ar gyfer Mudiadau Gwirfoddol, Elusennau a Mentrau Cymdeithasol. Bydd y gweithdy hefyd yn gyfle i chi gydweithio â mudiadau eraill tebyg o Sir y Fflint a Wrecsam.

Siaradwyr Gwadd:

Jonathan Jones – Cyfrifwyr Siartredig Hill & Roberts

Brian Gelling – Cwmni Yswiriant Daulby Read

Marcus Platt – Cwmni Rheoli Cyfoeth St James Place

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â:

Alison Roberts, Swyddog Prosiect B2C ar gyfer Wrecsam / Sir y Fflint

07912 062879/ alison@b2cwales.co.uk

B2C Prof Workshop 25 4 13 booking form Cymraeg http://www.b2cwales.co.uk/b2cwales1/news/b2c-workshop-hill-roberts-chartered-accountants-daulby-read-insurance-st-james-place-wealth-management/?lang=cy

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design