avow logo

AVOW

Derbyniad Nadolig AVOW

Dydd Gwener, 14eg o Ragfyr 2012

12pm – 2pm

Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

Cyfle delfrydol i rwydweithio. Lluniaeth ysgafn ar gael.

Mae Derbyniad Nadolig AVOW yn gyfle delfrydol i rwydweithio gyda’r sector gwirfoddol a chymunedol ehangach yn Sir Wrecsam. Eleni byddwn ni hefyd yn casglu eitemau i bobl ddigartref Wrecsam. Rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur!

Bydd Maer Wrecsam (y Cyng. Ian Roberts), ymddiriedolwyr a staff AVOW, a gweithwyr o’r sector gwirfoddol a chymunedol yn bresennol.  

Cyfle delfrydol i rwydweithio 

Darperir lluniaeth

Os oes gennych chi fwyd neu ddillad cynnes ar gyfer ein parseli i’r digartref fe allwch chi ddod â nhw efo chi i’r Derbyniad. Byddwn yn parhau i gasglu eitemau tan Ragfyr yr 17eg. Diolch am eich cefnogaeth!

I’n cynorthwyo efo’r trefniadau rhowch wybod i ni os ydych chi’n dod drwy ffonio 01978 312556 neu anfon e-bost at kate.davies@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design