avow logo

AVOW

(English) Anti-Islamophobia in Wales

Mae cylchlythyr bygythiol ar led, o’r enw “Punish a Muslim”, sydd yn annog Diwrnod Rhyngwladol o drais yn erbyn Mwslimiaid ar Ebrill 3. Mae’r her ennill pwyntiau yn annog cyfranogwyr i dynnu pensgarffiau oddi ar bennau Mwslimiaid, taflu asid at wynebau Mwslimiaid neu roi Mosg ar dân. Dywed adroddiadau gan y cyfryngau fod y llythyr wedi’i anfon at deulu Mwslimaidd a busnes yn nwyrain Llundain a’i fod wedi ei grybwyll wrth Heddlu’r Metropolitan, ac yma yng Nghymru.

Dywed Tell Mama eu bod wedi cael nifer o adroddiadau’r llythyr ‘Punish a Muslim Day’ yn Llundain, Canoldir Lloegr, Swydd Efrog a Chymru. Maent yn gweithio’n glos gyda’r heddluoedd perthnasol ar y mater hwn sydd yn cael ei drin gyda’r difrifoldeb mwyaf.

CYNGOR. Beth i’w wneud os cewch gopi o’r llythyr: Mae’n hanfodol bod unrhyw un sydd yn cael y llythyr hwn yn sôn amdano wrth yr Heddlu lleol drwy ffonio’r rhif 101 ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai argyfwng neu gysylltu â Tell Mama:  https://tellmamauk.org/submit-a-report-to-us/

Mae’n hanfodol y caiff yr holl lythyron ac amlenni eu cadw, ond eu trin gyda’r driniaeth leiaf, er mwyn cadw’r dystiolaeth i’r heddlu ei archwilio.

Cysylltwch â’ch Cynghorwyr lleol, ACau ac ASau.

Wedi’i arwyddo ar y cyd gan:

HOPE Not Hate – Wales,

Tell MAMA,

Henna Foundation,

Faith Matters,

Pride Cymru,

PCS -Wales,

Show Racism The Red Card,

BAME Welsh Public Sector Network

Welsh Muslim Cultural Foundation

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design