avow logo

AVOW

Adolygiad Blynyddol 2013

Ydych chi wedi bod pendroni am beth yn union ydi’n gwaith?

Mae’n Adolygiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn 2012/2013 yn ymdrin ag ychydig o’r buddion i Gymunedau, Mudiadau ac Unigolion yn sgil ein gwaith o ddydd i ddydd. Rydym wedi creu’r fersiwn yma ar y cyfrifiadur er mwyn i chi gael blas ar y gwahaniaeth rydym ni’n ei wneud. Dilynwch y dolenni am fwy o wybodaeth ddifyr.

Darllenwch yr adolygiad yma yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Sylwch ei fod yn gweithio orau ar borwyr newydd fel IE9+, Google Chrome 28 neu Mozilla Firefox 22.0 a chydraniad sgrîn o 1024×768 o leiaf.

Gallwch hefyd lawr lwytho’r fersiwn PDF yma.

Hoffwn glywed eich barn chi am yr Adolygiad neu yn wir unrhyw ran o’n gwaith. Cysylltwch â ni drwy anfon e-bost: info@avow.org neu cysylltwch trwy’n gwefan.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design