avow logo

AVOW

Arlowg Cynghrair Henoed Cymru

Yn ystod 2017, cynhaliodd Cynghrair Henoed Cymru, sef 21 o sefydliadau gwirfoddol cenedlaethol sydd wedi ymrwymo i gydweithio er mwyn gwella bywydau pobl hŷn, arolwg oedd gyda’r nod o gasglu safbwyntiau pobl hŷn, eu gofalwyr a’r gweithwyr proffesiynol sy’n cydweithio â nhw am eu profiadau yn cael mynediad at gymorth a gwasanaethau gofal ers cyflwyniad Deddf Gwasanaethau Cyhoeddus a Llesiant (Cymru) 2014. Arweiniodd yr arolwg at adroddiad a dderbyniwyd yn dda oedd yn cynnwys ein canfyddiadau a nifer o argymhellion ar gyfer newid (mae’r adroddiad ar gael ar ein gwefan www.agealliancewales.org.uk).

 

Anelir un arolwg at aelodau Cynghrair Henoed Cymru, tra bod yr ail arolwg yn galw am safbwyntiau staff awdurdodau lleol a gweithwyr cysylltiedig sydd â chyfrifoldeb am gomisiynu gwasanaethau cymdeithasol i bobl hŷn ers i’r Ddeddf gael ei chyflwyno. Gellir llenwi’r arolwg ar-lein, https://www.surveymonkey.co.uk/r/AAW01. Yn ogystal, mae fersiwn Saesneg ar gael fan hyn: https://www.surveymonkey.co.uk/r/AAW04.wales

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design