avow logo

AVOW

Cymru Iachach – Trawsnewid Iechyd a Gofal yng Nghymru

Cymru Iachach yw cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru i ddod â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd. Er mwyn gwireddu hyn, rydym angen i bawb sy’n gweithio yn y maes iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector feddwl yn wahanol am y ffordd y maent yn gweithio.

Hoffai Llywodraeth Cymru a Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol y Gogledd eich gwahodd i ddigwyddiad dwyieithog RHAD AC AM DDIM lle gallwch ddysgu mwy ynglŷn â beth y mae hyn yn ei olygu i chi a’r ffordd yr ydych chi’n gweithio. Byddwch hefyd yn clywed enghreifftiau o wahanol ffyrdd o ddarparu gwasanaethau yr ydym eisoes yn eu gweld yn y Gogledd ac ar draws Cymru.  Bydd galw mawr am docynnau ar gyfer y digwyddiad hwn, felly ewch ati i gadw eich lle heb oedi.

Dydd Iau, 12 Rhagfyr, 2019 | 13:00 – 16:00 | Y Ganolfan OpTIC, St Asaph

Dydd Llun, 16 Rhagfyr, 2019 | 09:00 – 12:00 | Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design