avow logo

AVOW

Taith Gerdded/Redeg Noddedig

Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2015

Nod AVOW ydy codi arian ar gyfer y cynllun grant Gwneud Gwahaniaeth, ond mae croeso i chi godi arian ar gyfer eich achos/mudiad eich hunain.

Mae’r Cynllun

Mae AVOW yn trefnu taith gerdded/redeg 10 cilomedr noddedig a fydd yn digwydd ddydd Sadwrn y 25ain o Ebrill 2015. Bydd y daith yn mynd o Fasn Trefor tua Llangollen ar hyd llwybr y gamlas am bellter o tua phum cilomedr ac yna yn ôl i Fasn
Trefor (cyfanswm o 10 cilomedr).

I Archebu

Am fwy o wybodaeth neu er mwyn archebu lle ar y daith gerdded/rhedeg a gofyn am ffurflen noddi, ffoniwch 01978
312556 neu e-bostiwch info@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design