Gall gwirfoddolwyr ifanc ddod ag egni, brwdfrydedd a diddordeb newydd i’ch sefydliad. Gall hefyd fod yn gyfle gwych i rywun ddysgu’r sgiliau a fydd yn eu helpu i ddilyn gyrfa yn eich maes chi. Mae gwirfoddoli’n broses ddwy ffordd a gallwch fanteisio’n fawr drwy gynnwys pobl ifanc yn yr hyn a wnewch.

Mae MV yn rhedeg yn llwyddiannus diolch i amrywiaeth o sefydliadau sy’n gweithio fel ‘Partneriaid Cyflenwi’. Mae hyn yn golygu eu bod wedi cofrestru ar 9 Prif Egwyddor MV ac wedi’u cydnabod fel rhywun sy’n darparu’r cynllun MV.
Does dim rhaid i chi fod yn elusen chwaith. Mae MV wedi bod yn agored bob amser i awdurdodau statudol a sefydliadau eraill sy’n cael eu hariannu gan y llywodraeth. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y gydnabyddiaeth i waith gwirfoddoli’r unigolyn, nid i statws y sefydliad sy’n eu cefnogi. Mae gan MV rai cyfyngiadau ynghylch yr hyn y gellir ei ystyried yn wirfoddoli.

Mae tri dull o gychwyn gweithio gyda MV:

Neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi ffonio David Heald, Cydlynydd MV ar 029 20 431 728 neu ebostiwch dheald@wcva.org.uk neu ewch i http://www.gwirvol.org/en/volunteering/mv/

1.    Gall sefydliadau wneud cais am grantiau o hyd at £10,000 i redeg y rhaglen drwy WVCA. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yma: http://www.gwirvol.org/en/grants/
2.    Gallwch gysylltu â Lynsey Edwards, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli’r Ifanc ar 01978 312556 neu ebostiwch: lynsey.edwards@avow  a fydd yn gallu eich helpu i ymgymryd â MV
3.    Gall sefydliadau wneud cais i redeg y rhaglen heb fynd drwy’r broses grantiau. I ganfod rhagor am hyn a ‘Statws Dyfarniadau MV’ ewch i: http://www.gwirvol.org/en/volunteering/mv/award-status/