avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) Alternative Job Sites:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) AVOW Vacancy: Third Sector Health and Wellbeing Strategic Lead – 31st January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Hysbysiad o Gyfethol Cyngor Cymuned Acton – Erbyn Canol dydd, 20 Ionawr

Hysbysiad o Gyfethol Cyngor Cymuned Acton

maesydre-cooption-notice-191219-page-002

 

 


(English) Peer Mentor – 20th January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Enterprise Manager – 22nd January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Project Manager – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Senior Administrator – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Project Development Officer – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) BME Trainers: Session Worker – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Assistant Manager – 12pm, 31st January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Community Agent – 31st January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Rheolwr Hwb – 31 Ionawr

Rheolwr Hwb

Swydd: Rheolwr Hwb

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: Hyd at £32,000

Lleoliad: Mochdre, Conwy

Tymor: Tymor Penodol 31 Mawrth 2022

I wneud cais: ewch i www.creatingenterprise.org.uk, ffoniwch 01745 335684, neu e-bost vacancies@creatingenterprise.org.uk

 

Ydych chi’n angerddol am gefnodi busnesau a mentrau cymdeithasai i ffynnu yng Nghogledd Cymru?

Oes gennych chi dalent i ddatblydu busnes ac adeiladu partneriaethuau trawsector?

dewch yn rhan i’n rhwydwaith rhyngwladol cymyddol sy’n cefnogi newid cymdetihasol!

Am gwy o wybodaeth ewch i: www.socialenterprise.acadmey/wales.

Rheolwyr hwb pecyn swydd: hub-manager-job-pack-welsh

 


(English) Senior Support Worker – 31st January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Relevant Person Representative (PT) – 1pm, 3rd February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Relevant Person Representative (FT) – 1pm, 3rd February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Aelod Annibynnol Cymuned – 14 Chwefror

Aelod Annibynnol Cymuned

Swydd: Aelod Annibynnol Cymuned

Oriau:  4 awr mis

Cyflog: Bydd yr Aelod Annibynnol (Cymuned) yn cael tâl o £15,936 y flwyddyn, i’w dalu’n fisol neu’n chwarterol yn ôl-weithredol, yn unol â’r hyn y cytunir arno gyda’r Bwrdd Iechyd.

Lleoliad: Cynhelir cyfarfodydd Bwrdd/Gweithdy/Datblygu yn fisol fel arfer mewn amrywiol leoliadau ar draws y Bwrdd Iechyd.

i wneud cais: ewch i https://bit.ly/3a8SVGR

Bydd Aelodau Annibynnol, ymhlith pethau eraill, yn:-

· Chwarae rhan lawn a gweithgar yn y ffordd y caiff y Bwrdd Iechyd ei lywodraethu, o safbwynt clinigol a chorfforaethol.  Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau, gan gynnig eich barn a herio a chefnogi’r Bwrdd ar faterion allweddol.

· Cyfrannu at waith y Bwrdd yn seiliedig ar eich annibyniaeth, eich profiad yn y gorffennol a’ch gwybodaeth, a’ch gallu i gymryd cam yn ôl o’r gwaith rheoli beunyddiol;

· Cyfrannu at benderfyniadau corfforaethol a’u derbyn, er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn gwneud penderfyniadau cydgysylltiedig, cadarn a thryloyw

· Dod, ymhen amser, i ddeall y sefydliad yn llawn drwy gymryd rhan weithredol, er mwyn galluogi’r sefydliad i weithredu’n effeithiol.

· Gweithio’n agos gyda chyrff preifat, gwirfoddol a chyhoeddus eraill a sicrhau bod safbwyntiau cleifion, gofalwyr a theuluoedd yn cael eu hystyried yn llawn er mwyn helpu i siapio, datblygu a gwella gwasanaethau.

· Dadansoddi ac adolygu gwybodaeth gymhleth mewn modd beirniadol a chyfrannu at benderfyniadau cadarn;

· Bod â’r gallu i fynegi barn ynghylch llywodraethu ac ariannu’r Bwrdd Iechyd, gan sicrhau ei fod yn agored ac yn onest yn ei waith drwy gyfrannu’n llawn at y broses o wneud penderfyniadau.

 


(English) Volunteering – Town Centre Ambassadors – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu

Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu

construction-traineeship-academy-wel-lr-cleaned5481


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design