avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) Carbon Positive Advisor – 22nd August

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Community Organiser / Youth and community organiser – 29th August

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Assistant Support Worker – 31st August

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: 75th Birthday Champion – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Sectretary – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu

Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu

construction-traineeship-academy-wel-lr-cleaned5481


(English) Volunteering Opportunity: The Rainbow Centre – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trustee Opportunity – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Community Café Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Staff Nurse (bank) – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteering: Sales Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteering: Help for Heroes – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Session Support Worker – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Lead Support Worker – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) AVOW Volunteer: Shopmobility Research Volunteer – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Support Buddies – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Customer Service Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Opportunity: Designer (18+) – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Stock Preparation Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Weithwyr Cymorth

Weithwyr Cymorth

(English) Volunteer with Home Start – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Session Workers with Book of You CIC – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) MS Society Cymru Volunteering – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gofal Plant

Gofal Plant

over-50s-childcare-works-flyer-wrexham-22-1-18-page-001


(English) AbilityNet Volunteers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Opportunity: Men’s Shed Assistant – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Opportunity: Café Assistant and Administrator – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.  Hydd at 4 awr yr wythnos ar gael.

Gyda diddordeb?  Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com.


(English) Board of Directors and Trustees Vacancy with Wrexham Tennis Centre

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Wrexham Tennis Centre Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary Community Chest Grants Panel – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Administrative Assistant – ongoing

 

 

 

 


(English) Placement Request – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Warehouse Assistant (Voluntary) – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! – Yn Barhaus

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! - Yn Barhaus

Grwp Gweithredu Lleol Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau!

Gwahoddiad i gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb i Ddod yn Aelod o un o’r Grwpiau Gweithredu Lleol arfaethedig ar gyfer ardal Sir Ddinbych / Wrecsam.

  • Mae Cadwyn Clwyd yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan unigolion i ddod yn aelodau o’r Grwpiau Gweithredu Lleol newydd ar gyfer ardaloedd gwledig Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam.
  • Bydd y Grŵpiau Gweithredu Lleol yn ymgymryd â’r cyfrifoldeb o oruchwylio ac arwain dosbarthiad arian LEADER yn eu hardal leol.
  • Mae LEADER yn rhaglen a gyllidir gan Ewrop sy’n ffurfio rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig.

Mae’r acronym ‘LEADER’ yn deillio o’r geiriau Ffrangeg “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale” sy’n golygu, ‘Cysylltiadau rhwng yr economi wledig a chamau datblygu’. Y syniad yw ymorol am egni ac adnoddau pobl a chyrff a allai gyfrannu at y broses datblygu gwledig trwy ffurfio partneriaethau ar lefel isranbarthol rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a cymunedol (er enghraifft, busnesau yn yr ardal wledig, cyfundrefnau masnach / siambr fasnach, cyfundrefnau twristiaeth, grwpiau amgylcheddol a.y.y.b.).  Mae dull gweithredu LEADER yn gysylltiedig â grymuso lleol trwy ddatblygu strategaethau a dyrannu adnoddau yn lleol. Y prif erfyn ar gyfer defnyddio dull gweithredu LEADER i ddatblygu ardaloedd a chynnwys cynrychiolwyr lleol mewn gwneud penderfyniadau yw’r Grŵp Gweithredu Lleol.

Bydd y rhaglen LEADER yn canolbwyntio ar y 5 thema a restrir isod:

1.    Ychwanegu gwerth tuag at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol.
2.    Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi lleol.
3.    Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau di-statudol lleol.
4.    Ynni adnewyddol ar lefel gymunedol.
5.    Ecsploitio technoleg ddigidol.

Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb gan unigolion sy’n cynrychioli grwpiau cymunedol lleol.  Cwblhewch y ffurflen atodedig a dychwelwch i Cadwyn Clwyd: admin@cadwynclwyd.co.uk

 

Cadwyn Clwyd

Llys Owain

Stryd y Bont

Corwen

Sir Ddinbych

LL21 0AH

 

cym-datganiad-o-ddiddordeb-i-fod-yn-aelod-o-lag


Wirfoddoli – Yn Barhaus

Wirfoddoli - Yn Barhaus

 

fundraising-ruthin-cymraeg-page-001


Ysgrifennyd

Ysgrifennyd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk

 


Drysorydd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk


(English) Sessional Workers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Casual Young Carers Groups/Activity Assistants – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design