avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) Non-executive Directors (3 positions available) – 13th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Plas Madoc Community Development Officer – 5pm, 1st October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Hysbysiad o Gyfethol Parc Borras – Erbyn canol dydd, 16 Medi

Hysbysiad o Gyfethol Parc Borras

(English) Domiciliary Care Housing Support Worker – 17th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Youth Engagement Mentor x2 – 18th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Claims Administrator – 18th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Aelodau Annibynnol Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – 2 Hydref

Swydd: Aelodau Annibynnol

Oriau:  4 Diwrnodau y mis

Cyflog: £9,360 y flwddyn

Lleoliad: Caerdydd

Sut i wneud cais: https://bit.ly/2SF66ad

Bydd Aelodau Annibynnol, ymhlith pethau eraill, yn:

Cyflawni llywodraethiant effeithiol ar y sefydliad, yn ei holl ffurfiau integredig. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau, gan gynnig eich barn a herio a chefnogi’r Bwrdd ar faterion allweddol.

Cyfrannu at ddatblygu a chynnal diwylliant iach ar draws swyddogaethau a gwasanaethau’r sefydliad.

Cyfrannu at waith y Bwrdd yn seiliedig ar eich annibyniaeth, eich profiad yn y gorffennol a’ch gwybodaeth, a’ch gallu i gymryd cam yn ôl o’r gwaith rheoli o ddydd i ddydd.

Cyfrannu at benderfyniadau corfforaethol a’u derbyn, er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn gwneud penderfyniadau cydgysylltiedig, cadarn a thryloyw.

Dod, ymhen amser, i ddeall y sefydliad yn llawn drwy gymryd rhan weithredol, er mwyn galluogi’r sefydliad i weithredu’n effeithiol.

Gweithio’n agos gyda chyrff preifat, gwirfoddol a chyhoeddus eraill gan sicrhau bod safbwyntiau cleifion, gofalwyr a theuluoedd yn cael eu cynnwys yn llawn er mwyn helpu i lywio, datblygu a gwella gwasanaethau.

Dadansoddi ac adolygu gwybodaeth gymhleth mewn modd beirniadol a chyfrannu at benderfyniadau cadarn;

Goruchwylio stiwardiaeth effeithiol ar adnoddau, gan sicrhau atebolrwydd ac agwedd agored wrth ddyrannu a defnyddio adnoddau.

 [/sntoggle]


(English) Volunteering: ICAN at North Wales Hospitals – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Personal Volunteer with Leonard Cheshire Dolywern – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Artist / Arts & Crafts Groups with Leonard Cheshire Dolywern- Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cefnogi Gweithgaredd Teuluol

Gwirfoddolwr Cefnogi Gweithgaredd Teuluol

volunteersadvertsummer2019-page-001-2


Gwirfoddolwyr: Gwirfoddolwyr mewn Celfyddydau

Gwirfoddolwyr mewn Celfyddydau

volunteersadvertsummer2019-page-003


(English) Volunteering – Town Centre Ambassadors – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteering – Citizens Advice – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu

Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu

construction-traineeship-academy-wel-lr-cleaned5481


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design