Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Y Prosiect Golff

Mae’r prosiect yma’n gweithio mewn partneriaeth â Sefydliad Grymuso’r Ifanc a gall ddarparu sesiynau golff i bobl ifanc ar yr ystad.

Gan ddefnyddio offer cludadwy, gellir creu cyrsiau golff symudol mewn eiliadau a, gan ddefnyddio anogwyr wedi’u hyfforddi’n arbennig gall pobl ifanc wella eu harbenigedd mewn chwarae golff, gan ddatblygu eu sgiliau bywyd ar yr un pryd i’w helpu’n nes ymlaen mewn bywyd. Mae rhaglen o sesiynau sydd wedi’i chreu’n arbennig yn cynnwys Cyfrifoldeb, Parch, Gonestrwydd ac ati, wedi’i chymysgu i mewn ymhob sesiwn chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sandra Ashfield ar 01978 813910 neu e-bostiwch sandra.ashfield@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design