Mae llawer o wahanol fathau  gyfleoedd i wirfoddoli ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gallech:

  • Wirfoddoli i helpu gyda phrosiect garddio lleol, helpu i blannu a medi llysiau a ffrwythau ffres.
  • Gwirfoddoli i helpu i weini cinio i’r henoed mewn clybiau cinio lleol.
  • Gwirfoddoli i fod yn ymddiriedolwr neu’n aelod o bwyllgor i grŵp neu sefydliad lleol.
  • Gwirfoddoli mewn siop elusen, yn rhoi trefn ar y dillad ac yn gwasanaethu’r cwsmeriaid ar y til.

Dim ond esiampl fechan ydy hon o’r hyn sydd ar gael i chi.

I weld yr holl gyfleoedd i wirfoddoli ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam naill ai edrychwch ar: www.volunteering-wales.net

Neu beth am ein ffonio ar 01978 312556 neu alw yn AVOW i wneud apwyntiad i gael sgwrs gyda Staff y Ganolfan Gwirfoddol.