Ydych chi rhwng 16 ac 25 oed? Yna gwirfoddolwch eich amser i helpu pobl eraill! Gallwch ganfod rhagor am Wirfoddolwyr y Mileniwm yn awr.

Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV) yn rhaglen sydd wedi bod yn rhedeg ers 1998 ac yng Nghymru mae wedi helpu dros 14,5000 o bobl ifanc ledled y wlad i sicrhau cydnabyddiaeth i wirfoddoli mewn mwy na 1,000 o wahanol sefydliadau. Mae MV yn rhedeg yn yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd ac yn Lloegr mae’r fenter ‘V’ yn defnyddio yr un egwyddorion allweddol â MV.

Felly beth yn union yw Gwirfoddolwyr y Mileniwm?

Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn wirfoddolwyr sy’n ymrwymo i wneud gwaith gwirfoddol dros gyfnod o flwyddyn, a fydd yn helpu eu cymuned leol. Mae gan Ganolfannau Gwirfoddol ledled Cymru gynghorwyr arbenigol sy’n gallu eich helpu i ganfod rhywbeth heriol a diddorol a rhywbeth y byddwch yn ei fwynhau. Gallwch wirfoddoli mewn nifer o wahanol fannau o fewn yr un cyfnod o amser neu symud rhwng lleoliadau yn ystod eich 200 awr.

Mae tystysgrif i ddathlu’r 50 a’r 100 awr cyntaf o wirfoddoli a bydd MV sy’n cwblhau 200 awr o wirfoddoli yn derbyn Gwobr Rhagoriaeth wedi’i arwyddo gan Brif Weinidog Cymru.

Y prif egwyddorion sy’n sail i Wirfoddolwyr y Mileniwm

Mae Ffurflenni Gwirfoddolwyr y Mileniwm ar gael i’w lawrlwytho:

Microsoft_Word_-_Ffurflen_Gofrestru_Gwirfoddolwyr_y_Mileniwm

MV_Ffurflen_Cofnod_o_Waith_Gwirfoddol

MV50 Chwaraeon – Gwobr Chwaraeon

  • Ymrwymiad Personol – ar ffurf cynllun y cytunwyd arno, gobeithir y byddwch yn bwriadu gwneud rhwng 50 a 200 awr o wirfoddoli parhaol dros gyfnod o flwyddyn.;
  • Gwirfoddol – y meini prawf yw nad ydych yn cael eich talu am y gweithgaredd ac nad yw’n rhan o oriau cwricwlwm yr ysgol neu’r coleg;
  • Cydnabyddiaeth – er ein bod yn cydnabod cyflawniadau o’r cychwyn un, byddwch yn cael tystysgrif MV ar ôl 50 a 100 awr o wirfoddoli a gwobr MV ar ôl 200 awr;
  • Amrywiaeth – mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth mawr o weithgareddau drwy’r wlad i gyd, y mae rhai ohonynt wedi cael swyddi parhaol o ganlyniad i’w gwirfoddoli;
  • CV -bydd yr amser o rowch yn cael ei wobrwyo drwy gael gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm ar eich CV sy’n dangos eich bod yn ymroddedig, yn ddibynadwy, yn onest ac yn barod i roi eich amser eich hun i helpu pobl eraill.

Yn Eisteddfod yr Urdd ym mis Mehefin 2011, gyda chymorth Llysgenhadon Ifanc o Sport Wales, aethom ati i gofrestru’r bobl ifanc gyntaf i weithio tuag at y Dyfarniad newydd sy’n cydnabod 50 awr o wirfoddoli mewn chwaraeon. Gallai hyn fod mewn clybiau lleol, clybiau chwaraeon, drwy ysgolion, dan arweiniad Swyddogion 5 x 60 neu mewn unrhyw leoliad cymunedol.

Mae’r dystysgrif newydd wedi’i chysylltu â Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 drwy’r nod Inspire By felly ni chafwyd gwell amser erioed i gymryd rhan. Cysylltwch â Lynsey Edwards, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Ieuenctid ar 01978 312556 neu ebostiwch: lynsey.edwards@avow.org i gael rhagor o fanylion.