Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Beth yw Cymunedau’n Gyntaf?

Rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru yw Cymunedau’n Gyntaf i wella amodau byw a rhagolygon pobl yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ledled Cymru.

Darllenwch ragor am Gymunedau’n Gyntaf yma: http://www.communities-first.org/eng/home/what_is_communities_first/ neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru http://wales.gov.uk/

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design