Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Asiantau Cymunedol

Mae’r Prosiect Asiantau Cymunedol o dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chynghorau Cymuned.

Mae Asiantau Cymunedol yn cefnogi pobl sy’n byw yn ardaloedd Wrecsam, gan bontio’r bwlch rhwng y gymuned leol a’r sefydliadau statudol neu drydydd sector ac yn gallu cynnig cymorth neu gefnogaeth.

Mae Asiantau Cymunedol yn ddarparu mynediad hawdd at amrywiaeth o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn y sir ac yn cynnig cymorth i gael mynediad iddynt.

Bydd Asiantau Cymunedol yn cydweithio’n agos gyda mudiadau trydydd sector ar draws Wrecsam er mwyn llunio rhestr gynhwysfawr o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yr ardal. Diben hyn ydy cynnig gwasanaeth bodloni gofynion gan roi pobl ar ben ffordd ynghylch y gwasanaethau mwyaf addas i fodloni eu hanghenion nhw.

Mae gan Asiantau Cymunedol rifau ffôn symudol os ydych yn dymuno cysylltu â hwy yn uniongyrchol, os nad yw’r Asiant ar gael gadewch neges a byddant yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Nid yw’r gwasanaeth ar gael ar hyn o bryd yn:

 • Rhosddu
  • Ffôn: 07724 327551
  • ebost: rhosdducommunityagent@ gmail.com
 • Parc Caia
  • Ffôn: 07932 902661
  • ebost: communityagentcaiapark@ gmail.com
 • Coedpoeth
  • Ffôn: 07908 801471
  • ebost: communityagent@ coedpoeth.com
 • Glyn Ceiriog
  • Ffôn: 07908 373003
  • ebost: communityagent003@ btinternet.com
 • Glyn-Traian
  • Ffôn: 07496 597894
  • ebost: CommunityAgentGT@ glyntraian.org.uk
 • Rhiwabon a Penycae
  • Ffôn: 07751 778868
  • ebost: communityagentpr@ yahoo.com
 • Gwersyllt
  • Ffôn: 07756 387021
  • ebost: communityagentgwersyllt@ gmail.com
 • Waun
  • Ffôn: 07821 297768
  • ebost: chirk.ca@ gmail.com
 • Cefn Mawr
  • Ffôn: 07925 048711
  • ebost: cefncommunityagent@ gmail.com
 • Rhosllanerchrugog
  • Ffôn: 07821 297768
  • ebost: chirk.ca@ gmail.com
 • Llangollen Wledig
  • Ffôn: 07956 292546
  • ebost: trevorcommunityagent@ gmail.com
 • Rossett
  • Ffôn: 07421 138913
  • ebost: communityagent@ rossettcommunitycouncil.cymru
 • Consortiwm y De (Marchwiel, Owrtyn, Sesswick, Erbistock, Eyton, Bronington, Bettisfield, Penley, Bangor Isycoed, Hanmer) a reolir gan Ganolfan Rainbow, Penley
  • Ffôn: 01948 830730
  • ebost: caroline.tj@ rainbowcentrepenley.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design