Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Asiantau Cymunedol

Mae’r Prosiect Asiantau Cymunedol o dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chynghorau Cymuned.

Mae Asiantau Cymunedol yn cefnogi pobl sy’n byw yn ardaloedd Wrecsam, gan bontio’r bwlch rhwng y gymuned leol a’r sefydliadau statudol neu drydydd sector ac yn gallu cynnig cymorth neu gefnogaeth.

Mae Asiantau Cymunedol yn ddarparu mynediad hawdd at amrywiaeth o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn y sir ac yn cynnig cymorth i gael mynediad iddynt.

Bydd Asiantau Cymunedol yn cydweithio’n agos gyda mudiadau trydydd sector ar draws Wrecsam er mwyn llunio rhestr gynhwysfawr o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yr ardal. Diben hyn ydy cynnig gwasanaeth bodloni gofynion gan roi pobl ar ben ffordd ynghylch y gwasanaethau mwyaf addas i fodloni eu hanghenion nhw.

Mae gan Asiantau Cymunedol rifau ffôn symudol os ydych yn dymuno cysylltu â hwy yn uniongyrchol, os nad yw’r Asiant ar gael gadewch neges a byddant yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Nid yw’r gwasanaeth ar gael ar hyn o bryd yn:

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design