Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Cyfeiriadur Adeiladau Cymunedol a Fforwm

Mae’r Cyfeiriadur Adeiladau Cymunedol yn cynnwys manylion cysylltu lleol i helpu i hybu digwyddiadau ac adeiladau cymunedol yng nghefn gwlad Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’n rhoi cyngor ac arweiniad i bwyllgorau am hurio cyfleusterau lleol.

Cliciwch y ddolen yma i agor y Cyfeiriadur Adeiladau Cymunedol

Beth yw’r Fforwm Adeiladau Cymunedol?

Cafodd y Fforwm Adeiladau Cymunedol ei ddatblygu i roi cyfle i adeiladau cymunedol weithio gydag eraill, creu mwy o le ynddynt, ymdrin â phroblemau lleol a chymryd camau i ddod yn fwy cynaliadwy yn y dyfodol. Mae’r fforwm yn agored i bob pwyllgor ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae cyfarfod nesaf y Fforwm ar: Maw, 26 Chwerfor 2013, 2pm, Marchwiel Village Hall, Wrecsam

Cofnodion Fforwm Adeiladau Cymunedol Wrecsam Ebrill 2012

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design