avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyffordiant AVOW: Cymorth Rhodd – 18 Ionawr

Cymorth Rhodd - 18 Ionawr

Dyddiad: Dydd Iau 18 Ionawr

Amser: 9yb – 1yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £12.50

Sut i sefydlu cyfrif cymorth rhodd, yn dysgu sut i reoli’r cymorth rhodd yn rhoddion a sut i gyflwyno rhodd cymorth hawliad.

Cofiwch gadw lle!

I archebu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan – http://avow.org/en/training-courses/, e-bost neu fel arall communitycourses@avow.org, ffoniwch ni ar 01978 312556.

 

Hyfforddiant AVOW: Gwneud Eich Gwefan Mae Gwaith i Chi – 25 Ionawr

Hyfforddiant AVOW: Gwneud Eich Gwefan Mae Gwaith i Chi - 25 Ionawr

Dyddiad: Dydd Iau 25ain Ionawr 2018

Amser: 9:30yb – 4:30yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £50

Gadw lle: I archebu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan – http://avow.org/en/training-courses/, e-bost neu fel arall communitycourses@avow.org, ffoniwch ni ar 01978 312556

Mae gwefan effeithiol yn rhan hanfodol o arfogaeth unrhyw fusnes yn y byd hwn sydd yn mynd yn fwy a fwy cysylltedig ar-lein. Nid yn unig y bydd disgwyl i chi gael gwefan, ond bydd ymwelwyr un dod i benderfyniad amdanoch chi a’ch.

 

Modiwl Mynediad am Ddim efo Y Brifysgol Agored

(English) Housing and the Law in Practice – Social Rented Sector – 6th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Preifatrwydd drwy Ddylunio – Paratoi at GDPR – 11 Rhagfyr

Preifatrwydd drwy Ddylunio - Paratoi at GDPR - 11 Rhagfyr

Daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym ar 25 Mai 2018.

Nod GDPR yw diogelu unigolion yn fwy, gan olygu mwy o rwymedigaethau preifatrwydd ar fudiadau.  Ni fydd penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar y broses o gyflwyno GDPR.  Mae hi’n amser dechrau cynllunio er mwyn sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi llunio canllaw defnyddiol i’ch paratoi, sef 12 cam i’w cymryd nawr.

Ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, mae CGGC yn cynnal Gweminarau yn rhad ac am ddim.  Dyma ddyddiadau’r sesiynau sydd ar y gweill:

23 Hydref 2017 Mynediad i Wrthrychau
20 Tachwedd 2017 Diogelu Data i Ymddiriedolwyr
11 Rhagfyr 2017 Preifatrwydd drwy Ddylunio
23 Ionawr 2018 Rhannu Data
6 Chwefror 2018 Teledu Cylch Cyfyng

Ewch i’n tudalen#DesktopData – eich paratoi at y GDPR ar wefan CGGC i ddysgu mwy am y Gweminarau sydd ar y gweill, gan gynnwys recordiadau o sesiynau blaenorol.

(English) Community Shares Training – Wednesday 12th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) What is Social Impact? – 12th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Disability Awareness Training – 13th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Managing an Ageing Workforce – 13th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Big Lottery Funding Surgery – 10th January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Academi Gofal Cymdeithasol Pendine – 15 Ionawr

(English) Working with People with No Recourse to Public Funds – 15th January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhannu Data – Paratoi at GDPR – 23 Ionawr

Rhannu Data - Paratoi at GDPR - 23 Ionawr

Daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym ar 25 Mai 2018.

Nod GDPR yw diogelu unigolion yn fwy, gan olygu mwy o rwymedigaethau preifatrwydd ar fudiadau.  Ni fydd penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar y broses o gyflwyno GDPR.  Mae hi’n amser dechrau cynllunio er mwyn sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi llunio canllaw defnyddiol i’ch paratoi, sef 12 cam i’w cymryd nawr.

Ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, mae CGGC yn cynnal Gweminarau yn rhad ac am ddim.  Dyma ddyddiadau’r sesiynau sydd ar y gweill:

23 Hydref 2017 Mynediad i Wrthrychau
20 Tachwedd 2017 Diogelu Data i Ymddiriedolwyr
11 Rhagfyr 2017 Preifatrwydd drwy Ddylunio
23 Ionawr 2018 Rhannu Data
6 Chwefror 2018 Teledu Cylch Cyfyng

Ewch i’n tudalen#DesktopData – eich paratoi at y GDPR ar wefan CGGC i ddysgu mwy am y Gweminarau sydd ar y gweill, gan gynnwys recordiadau o sesiynau blaenorol.

Hyffordiant AVOW: Gwneud eich gwefan Mae gwaith i chi – 25ain Ionawr 2018

Hyffordiant AVOW: Gwneud eich gwefan Mae gwaith i chi - 25ain Ionawr 2018

Gwneud eich gwefan Mae gwaith i chi

Dydd Iau 25ain Ionawr 2018

9:30yb – 4:30yp

Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

 

Nodau ac Amcanion

Mae gwefan effeithiol yn rhan hanfodol o arfogaeth unrhyw fusnes yn y byd hwn sydd yn mynd yn fwy a fwy cysylltiedig ar-lein. Nid yn unig y bydd disgwyl i chi gael gwefan, ond byss ymwelwyr yn dod i benderfyniad amdanoch chi a’ch.

 

Cofwich gadw lle!

I archedbu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan – http://avow.org/training-courses/, ebost neu fel arall communitycourses@avow.org, ffoniwch n ar 01978 312556

 

(English) SURE for Mental Health 2 day training – 29th & 30th January 2018

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

WEDI EU CLOI ALLAN – Mynediad pobl ifanc i dai – 31 Ionawr

WEDI EU CLOI ALLAN - Mynediad pobl ifanc i dai - 31 Ionawr

Mewn cydweithrediad â Tai Cymunedol Bron Afon

Dyma’r tro cyntaf mewn cenedlaethau i bobl ifanc sy’n chwilio am dai fod mewn sefyllfa waeth na’u rhieni. Mae prisiau tai yn codi a newidiadau mewn budd-daliadau eisoes wedi cloi nifer o bobl ifanc allan o’r farchnad dai, ac mae rhagor o doriadau ar y gweill.
Bydd y seminar hon yn helpu cynrychiolwyr i gael gwybodaeth a pharatoi ar gyfer newidiadau pellach.

Bydd y seminar yn cynnwys canlyniadau ymchwil yng Nghymru a’r DU yn ogystal ag enghreifftiau ymarferol o bolisi ac arfer da.

Dewch i gael syniadau i helpu pobl ifanc i ddod o hyd i gartref a’i gadw.

Cadwch lygad allan am fwy o wybodaeth am y rhai a fydd yn cymryd rhan

31 Ionawr 2018
De Ddwyrain Cymru, i’w gadarnhau
£55

Archebwch nawr i gadw’ch lle, peidiwch â’i fethu!

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm ar 01792 483072 neu anfonwch neges e-bost at training@sheltercymru.org.uk 

(English) Basic First Aid – 1st February 2018

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Teledu Cylch Cyfyng – Paratoi at GDPR – 6 Chwefror

Teledu Cylch Cyfyng - Paratoi at GDPR - 6 Chwefror

Daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym ar 25 Mai 2018.

Nod GDPR yw diogelu unigolion yn fwy, gan olygu mwy o rwymedigaethau preifatrwydd ar fudiadau.  Ni fydd penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar y broses o gyflwyno GDPR.  Mae hi’n amser dechrau cynllunio er mwyn sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi llunio canllaw defnyddiol i’ch paratoi, sef 12 cam i’w cymryd nawr.

Ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, mae CGGC yn cynnal Gweminarau yn rhad ac am ddim.  Dyma ddyddiadau’r sesiynau sydd ar y gweill:

23 Hydref 2017 Mynediad i Wrthrychau
20 Tachwedd 2017 Diogelu Data i Ymddiriedolwyr
11 Rhagfyr 2017 Preifatrwydd drwy Ddylunio
23 Ionawr 2018 Rhannu Data
6 Chwefror 2018 Teledu Cylch Cyfyng

Ewch i’n tudalen#DesktopData – eich paratoi at y GDPR ar wefan CGGC i ddysgu mwy am y Gweminarau sydd ar y gweill, gan gynnwys recordiadau o sesiynau blaenorol.

Hyffordiant Preswyl i Ddinasyddion Gweithredol – 23rd & 24th Chwefror

(English) ‘Tales From The Trailers’ Accommodation, Health, Education and Mobility – 27th February 2018

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Mental Health Awareness and Support – 12th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyflwyniad i ddylanwadu – 4 Gorffennaf

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu’r rheini sy’n gweithio mewn mudiadau trydydd sector i ddatblygu ffordd bwrpasol o ddylanwadu ar lunwyr barn, llunwyr polisi a llywodraeth.

 

Cynnwys

Bydd y cwrs hwn yn darparu:

  • cyflwyniad i rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru a’r ffordd maent yn gweithio
  • cyflwyniad i’r ffordd y gwneir penderfyniadau a rôl dylanwadu wrth wneud penderfyniadau polisi
  • arweiniad ymarferol i ddatblygu cynllun dylanwadu gan gynnwys mapio’ch rhanddeiliaid gwleidyddol a chanfod yr offer a’r technegau dylanwadu cywir

 

Canlyniadau dysgu

  • Deall rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru a’r ffordd maent yn gweithio
  • Deall rôl dylanwadu yn y ffordd y gwneir penderfyniadau polisi
  • Deall pwy yw eu rhanddeiliaid gwleidyddol a sut i ddylanwadu arnynt
  • Datblygu cynllun dylanwadu, gan osod nodau ac amcanion a chanfod offer a thechnegau dylanwadu priodol

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rheini sy’n newydd i ddylanwadu, ac i weithwyr y mae dylanwadu yn rhan o’u swydd.

 

Cael gwybod mwy a chadw lle

 

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi’i achredu, seminarau a chyfleoedd dysgu arlein. Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

 

Cymerwch olwg ar ein rhaglen cyrsiau llawn ar gyfer 2017-18

 

 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

(English) Autism Awareness Certification – Online Access

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr

Carer Information and Support Programme (CrISP) - Various

Mae Alzheimer’s Society Cymru yng Ngogledd Cymru yn rhedeg Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr. Mae’r rhaglen am ddim i ofalwyr o bobl sy’n byw â dementia. Nod y grwpiau yw i gefnogi gofalwyr drwy ddarparu gwybodaeth a strategaethau ymdpoi.

Gweler yr atodiad am fwy o wybodaeth am y rhaglen ac i ddarganfod ble mae’r sesiynnau yn rhedeg. Mae bwcio yn hanfodol i gael lle ar y cwrs.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01492 546870 neu ebostio northwalesreferrals@alzheimers.org.uk.

Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr: crisp-poster-2017_cymraeg

Lleoliad / Dyddiad & Amser: crisp-north-wales-schedule-2017_cymraeg

(English) Apprenticeship Employer Incentive – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Good Practice Exchange – Seminars and Webinars throughout 2017/18

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Mae ein rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar anghenion y trydydd sector a bydd yn eich helpu chi a’ch mudiad i weithredu’n fwy effeithiol a hefyd yn helpu i ddatblygu’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder eich hun – p’un ai ydych yn aelod o staff neu’n wirfoddolwr.

Mae WCVA yn darparu hyfforddiant i’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. 

Cymerwch olwg ar ein rhaglen lawn o gyrsiau ar gyfer 2017-18

(English) Transactivist Autumn Programme

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gam i Mewn i Ofal ar Leoliad Gwaith

Cwrs Mynediad Rhan Asmer Am Ddim

Ewch i Mewn i Adeiladu

gi-construction-ewloe-welsh-cleaned-page-001

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Trwy gwylio y gweminar hwn, bydd cyfranogwyr yn:

  1. Dysgu am rôl cydgynhyrchu a datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau yng ngwaith adfywio/trechu tlodi ACE

Deall y ffordd y mae ACE yn datblygu ei gynaliadwyedd sefydliadol am oes ar ôl Cymunedau yn Gyntaf

 

(English) Fully Funded Work Based Learning with NW Training

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Antur Stiniog a Cwmni Bro Ffestiniog

Antur Stiniog and Cwmni Bro Ffestiniog

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Drwy gwylio y gweminar hwn, bydd y cyfranogwyr:

  1. Dysgu am ddatblygiad nifer o fentrau cymdeithasol llwyddiannus ym Mro Ffestiniog ac am bwrpas y cwmni ymbarel, Cwmni Bro Ffestiniog.
  2. Gwerthfawrogi arwyddocád sefydlu Cwmni Bro Ffestiniog a’r newid diwylliannol sydd ar gerdded ym Mro Ffestiniog a sut y gall hyn fod yn esiampl i’w efelychu gan gymunedau eraill.

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn ac awydd gyrfa ym maes Gofal Cymdeithasol?
Oes gennych chi natur ofalgar a deallgar?
Ydych chi’n hoffi bod bob dydd yn wahanol ac yn heriol?
Hoffech chi gael eich talu tra’n ennill sgiliau?
Hoffech chi ennill sgiliau a dealltwriaeth ym maes Gofal Cymdeithasol i’ch helpu i gael gyrfa lwyddiannus?
Hoffech chi? …..yna dyma’r cyfle i chi.

Mae Datblygu’r Gweithlu Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mewn partneriaeth ag ITEC Wrecsam, yn cynnig ystod o hyfforddiant a phrofiad perthnasol i unigolion i’w galluogi i gymhwyso’n llawn i gael gwaith yn y sector Gofal Cymdeithasol.

Os hoffech chi ddysgu mwy am y rhaglen, rydym yn cynnal pnawn agored yn Canolfan Adnoddau Gwersyllt, Wrecsam LL114ED, ddydd Iau 27 Gorffennaf 2017, 12.30pm – 4pm. Yn y digwyddiad anffurfiol hwn, cewch gyfle i sgwrsio gydag unigolion sy’n cael eu cefnogi, rheolwyr gwasanaeth a gweithwyr cefnogi, am weithio yn y sector gofal cymdeithasol, yn ogystal â dysgu mwy am y rhaglen hyfforddi.

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

(English) Amazon Web Services Re:Start – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Fully Funded NVQ’s for Volunteers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan – Rhaflen i Raddedigion 2018

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan - Rhaflen i Raddedigion 2018

Nod y rhaglen i raddedigion fydd i ni baratoi grŵp o arweinwyr uchelgeisiol, sydd â’r gallu i weithio yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac sydd wedi ymrwymo i ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus a’r dinasyddion rydym yn eu gwasanaethu.   Bydd y rhaglen yn cefnogi gweledigaeth ‘Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru’ Llywodraeth Cymru, bydd yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a hon fydd y rhaglen gyntaf o’i bath.

 

Mae dolen at ffurflen Datganiad Diddordeb wedi’i chynnwys yn y llyfryn sydd wedi’i atodi.   Neu, os hoffech gwrdd â Elaine Jones i drafod y rhaglen, cysylltwch â mi ar 0300 025 6687 neu GraddedigionCymruGyfan@Cymru.gsi.gov.uk erbyn 16 Mehefin 2017

 

gwasanaethau-cyhoeddus-cymru-gyfan_-rhaglen-i-raddedigion-2018

(English) Find a quality First Aid course at a location near you!

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Volunteer Induction course available

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) The Open University Business School Open Learning courses

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Social Care Workforce Development Partnership

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Human Resource Management for Beginners – 5th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design