• Yn cysylltu cyrff cymunedol ledled Wrecsam
  • Yn ymgysylltu â phawb ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Mae AVOW yn darparu cyngor a chefnogaeth i grwpiau cymunedol
  • Gofalwyr – dysgwch fwy am Wasanaeth Gofalwyr Wrecam

Asesiad o Boblogaeth Gogledd Cymru a Chynllun Rhanbarthol

Cyhoeddwyd 15/08/2017

Mae’r drafft cyntaf o’r rhaglen ranbarthol yn cael ei hymgynghori yn awr ac ar gael yma: https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/asesiad-poblogaeth-gogledd-cymru/cynllun-rhanbarthol/.

Rhagor »

(English) Information Event for Parents and Carers of People with Learning Disabilities

Cyhoeddwyd 15/08/2017

(English) Join Wrexham Carers Service for their information and discussion event in Acton on 14th September and learn more about the Social Services and Well-being (Wales) Act.

Rhagor »

(English) Core Funding and Free Training for Health Charities – 2018 GSK IMPACT Awards

Cyhoeddwyd 15/08/2017

(English) Up to 20 awards will be made ranging from £3,000 to £40,000 plus free training valued at up to £6,000. Organisations will also have a film made, receive help with press and publicity and be given a set of promotional materials.

Rhagor »
Mwy o newyddion»

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design