avow logo

AVOW

DAFFA vs Flintshire Flyers Football

Dydd Gwener, Mawrth y 15fed 2013

Cic gyntaf am 1yp

Cae Astro Glyndŵr

Bydd DAFFA (Cymdeithas Pêl-droed Di-gyffur a Di-alcohol) yn chwarae yn erbyn Flintshire Flyers i ddathlu a hyrwyddo Jiwbilî Arian AVOW. Mi fydd y gêm yn cael sylw’r wasg. Mae croeso cynnes i bawb ddod i’w gwylio.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design