avow logo

AVOW

Eich Cymuned, Eich Dewis

A oes gennych chi brosiect atal trosedd fyddai’n elwa o gefnogaeth ariannol?

Os mai’r ateb yw OES yna efallai y gallwn ni helpu!

Mae arian a atafaelwyd gan droseddwyr lleol drwy DET (Deddf Elw Troseddau) ac arian gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar gael i gymunedau lleol ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau fydd yn helpu i daclo trosedd a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau am hyd at £3.5mil fydd yn amodol ar bleidlais gyhoeddus.

Print

Billingual Leaflet

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design