avow logo

AVOW

Swyddog Cymorth Prosiectau – 21 Awst

Swyddog Cymorth Prosiectau - 21 Awst

Gweler isod am fanylion dwy swydd wag newydd y mae WCVA yn ei hysbysebu ar Recriwt 3:

£21,962 yn codi i £23,398 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA, neu aelodaeth o gynllun pensiwn y llywodraeth leol.

Lleoliad: Bae Caerdydd  neu’r Rhyl

Cynorthwyo gwaith dau weithrediad a ariennir gan gyllid Ewropeaidd drwy gefnogi’r tîm i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’w gleientiaid a’i gyllidwyr drwy sicrhau effeithiolrwydd o ran gweithdrefnau, adrodd a monitro.

Dyddiad cau: 21 Awst 2017
Dyddiad cyfweliad: 6 Medi 2017

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design