avow logo

About AVOW

Flintshire Business Week 2016

apprenticeships-skills-opportunity-eng

Dear All, Annwyl Oll,

Please find attached details on the Apprenticeships and Skills Event that is held as part of the Flintshire Business Week 2016.

Gweler ynghlwm fanylion am y Digwyddiad Prentisiaethau a Sgiliau sydd yn cael ei gynnal fel rhan o Wythnos Busnes Sir Fflint 2016.

To confirm attendance at the Apprenticeships and Skills Event on Wednesday 28 September at DeVere Village Hotel, Ewloe, we kindly ask you to complete the simple registration form online via the link provided:

I gadarnhau presenoldeb yn y Digwyddiad Prentisiaethau a Sgiliau ar ddydd Mercher, 28 Medi yn y ‘DeVere Village Hotel’, Ewlo, gofynnwn yn garedig i chi gwblhau’r ffurflen gofrestru syml ar-lein drwy’r ddolen a ddarperir:

https://www.eventbrite.co.uk/e/regional-jobs-apprenticeships-and-skills-conference-flintshire-business-week-tickets-26561339682

big-lottery-fund-logo1
betsi cadwaladrwrexham150th-anniversary-logo_smallLayout 1pqasso_welsh_level_2_logoSFC-PQASSO_2 Star_CMYKtssw-large-logo
Communities 2.0 logo

All rights reserved. © Association of Voluntary Organisations in Wrexham 2018

Website design and development: Colony of Ants Web Design