avow logo

AVOW

Beth allech chi ei wneud â £200 – £500?

A yw eich sefydliad chi angen cyllid ar gyfer prosiect gwaith ieuenctid a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’r gymuned ac yn cefnogi pobl ifanc?

Gall sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed bellach wneud cais am £200 hyd at £500 o Grant Refeniw y Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid 2017/2018.

Bydd y panel yn cyfarfod i ystyried cais ar ddyddiadau penodol drwy gydol y flwyddyn *, os hoffech i’ch cais gael ei ystyried, dychwelwch y ffurflenni wedi’u llenwi erbyn:

Dyddiad cau 1af – dydd Gwener 10 Tachwedd  

2il Ddyddiad Cau – dydd Gwener, 12 Ionawr

3ydd Dyddiad Cau- dydd Gwener, 16 Mawrth 

*Caniatewch 3 wythnos o’r dyddiad cau i gael hysbysiad o’r canlyniad

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Tricia Jones – ctricia.jones@wrexham.gov.uk 01978 317961

Caroline Bennett – caroline.bennett@wrexham.gov.uk 01978 317961

Ffurflen Gais Grant Refeniw Gwasanaethau Ieuenctid 2017/18: Ffurflen Gais Grant 2017 / 2018

Telerau ac Amodau: Telerau ac Amodau

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design