Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Cynllyn Meddyg Y Trydydd Sector

Beth ydy’r Cynllun?

Diben y cynllun ydy gofalu bod ymddiriedolwr yn ennill y sgiliau a’r hyder i fedru cynnal eu mudiad yn effeithiol. Yn hyn o beth bydd y cynllun yn:

  • Cynnig cefnogaeth barhaus ar lywodraethu, cynllunio busnes a materion ariannol
  • Gofalu y caiff hawliau defnyddwyr gwasanaeth eu parchu a bod digon o gyfle iddyn nhw leisio’u barn
  • Helpu grwpiau i ddenu ymddiriedolwyr / aelodau pwyllgor newydd
  • Annog mudiadau i greu mwy o gysylltiadau
  • Cefnogi mudiadau i wneud y defnydd gorau posib o’r adnoddau sydd ganddyn nhw
  • Cynnig cyfleoedd gwirfoddoli
  • Cynnig cyfleoedd hyfforddi ar gyfer ymddiriedolwyr / aelodau pwyllgor.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Vicky Holberry ar 01978 312556 neu anfonwch e-bost victoria.holberry@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design