Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Rygbi Stryd

Mae’r Prosiect Rygbi Stryd wedi cwblhau ail dymor ym Mhlas Madoc trwy gefnogaeth Rygbi Cynghrair Y Croesgadwyr, Heddlu Gogledd Cymru a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam.

Yn ogystal, roedd arian ar gael yn 2011 gan Lovells ac Ad-daliad Cymunedol. Roedd y prosiect yn tynnu sylw pobl ifanc mewn ffordd bositif ac iach oddi wrth ymddygiad a allai fod yn wrthgymdeithasol. Roedd sesiynau hyfforddi wythnosol yn datblygu disgyblaeth a sgiliau rygbi ac roedd y prosiect yn cynnwys 3-4 twrnament rhwng y gwahanol ardaloedd. Llwyddodd Plas Madoc i ennill hwn yn 2011.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Andrew Harradine ar 01978 813910 neu e-bostiwch andrew.harradine@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design