Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Gwasanaeth a Chyngor

Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth ac yn dangos cyfeiriad i unigolion, grwpiau a sefydliadau.

Rydym yn gweithio’n agos â:

  • Reach for Work (www.jobcentreplus.gov.uk) Mae’r prosiect yma’n rhoi cefnogaeth ymarferol i unrhyw un o ardal Plas Madoc sy’n 16-65 oed (ac yn hŷn) sydd eisiau gwella eu siawns o gael swydd. Mae 2 aelod o staff wedi’u seilio yn y Ganolfan Cyfle 5 diwrnod yr wythnos ac, ar hyn o bryd, maent yn gweithio gyda nifer o bobl ar faich achosion. Ers dechrau’r prosiect yn 2010, mae mwy nag 80 o bobl wedi canfod gwaith o ganlyniad i Reach for Work.
  • Shelter Cymru (www.sheltercymru.gov.uk). Mae Shelter Cymru’n cynnal sesiynau cymorth wythnosol yn y Ganolfan Cyfleoedd i gefnogi’r bobl hynny sydd â phroblemau gyda dyled a thai.
  • Cymorth i Fenywod (www.womensaid.org.uk). Darperir y prosiect WISH yn wythnosol ym Mhlas Madoc gan helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan Gamdriniaeth Ddomestig.
  • Yr Undeb Credyd (www.creditunion.co.uk). Mae’r Undeb Credyd a’i wasanaethau ar gael i bobl leol drwy Adran Plas Madoc AVOW.
  • Y Brifysgol Agored (www.open.ac.uk). Mae’r Brifysgol Agored yn bartner allweddol sy’n cyfrannu at y cyfleoedd sydd ar gael i bobl leol gael hyfforddiant ac addysg. Mae’r Ganolfan Cyfleoedd yn darparu cyrsiau hygyrch yn y gymuned yn ogystal â chefnogaeth i ddysgwyr o bell. Mae Adran Plas Madoc AVOW yn gweithio gyda Choleg Iâl hefyd a Phrifysgol Glyndŵr drwy’r Fenter Estyn Ymhellach i hybu dysgu wedi’i seilio yn y gymuned.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design