Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Prosiectau

Mae gennym amrywiaeth o brosiectau a ddylai fod o rywfaint o ddiddordeb i chi neu i’ch corff gwirfoddol neu gymunedol. Gallwn gynnig gwahanol ffyrdd i unigolion neu sefydliadau gael y cymorth, y gefnogaeth neu’r cyngor y maent eu hangen.

Dyma nhw:

  • Plant a Phobl Ifanc
  • Camddefnyddio Sylweddau (Mentora Cymheiriaid; Cyfranogaeth y Defnyddiwr Gwasanaeth)
  • Gwaith Datblygu
  • Cefnogaeth i bobl gydag anghenion gofal iechyd/gofal cymdeithasol

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design